0241.616.792 / 0341.461.000

24/7 Dispecerat

Luni - Vineri: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:30

Program cu publicul

CONDUCERE

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Draft Contract de mandat

1. Iulian GROPOȘILĂ – Președinte click pentru CV

2. Lavinia ANTON – Membru click pentru CV

3. Laurențiu CHIRTOP – Membru – click pentru CV

4. George LĂZĂRESCU – Membru click pentru CV

5. Liviu-Dorel POPA – Membru click pentru CV

 

Componența comitetelor:

* Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

– Chirtop Laurențiu – Președinte, membru defintiv, mandat pana la data de 17.01.2025

– Gropoșilă Iulian – Aurel – membru defintiv, mandat pana la data de 17.01.2025

– Lăzărescu George- membru defintiv, mandat pana la data de 17.01.2025

* Comitetul de Audit:

– Anton Lavinia – Președinte, membru defintiv, mandat pana la data de 17.01.2025

– Lăzărescu George-membru defintiv, mandat pana la data de 17.01.2025

– Gropoșilă Iulian – Aurel – membru defintiv, mandat pana la data de 17.01.2025

* Comitetul de gestionare a riscurilor:

–  Lăzărescu George – Președinte, membru defintiv, mandat pana la data de 17.01.2025

– Anton Lavinia – membru defintiv, mandat pana la data de 17.01.2025

– Chirtop Laurențiu – membru defintiv, mandat pana la data de 17.01.2025

CONDUCERE EXECUTIVĂ

Ing. Liviu-Dorel POPA, Director General – click pentru CV

Ing. Bogdan OROZAN, Director Termoficare click pentru CV

Ec. Eugen IONESCU, Director Comercial click pentru CV

Ec. Ioana TĂNASE, Director Economic click pentru CV

În scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor și a proceselor desfășurate în cadrul organizaţiei, pentru creșterea continuă a satisfacţiei clienţilor, precum și pentru protejarea mediului înconjurător, realizarea și demonstrarea performanţelor în domeniul sănătăţii și securităţii ocupaţionale, a fost obţinută certificarea sistemului de management integrat al calităţii, mediului și sănătăţii și securităţii ocupaţionale în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si SR OHSAS 18001.

Sari la conținut