0241.616.792 / 0341.461.000

24/7 Dispecerat

Luni - Vineri: 8:00 - 16:30

Program cu publicul

TARIFE - Energie Termică

Începând cu data de 01.01.2022 prețurile pentru energia termică furnizată practicate de Societatea Termoficare Constanța S.R.L. sunt:

1. Prețul de 386,93 lei/MWh (echivalent a 450,00 lei/GCal) inclusiv TVA pentru consumatorii casnici (asociații de proprietari și persoane fizice cu contract individual) aferent spațiilor cu destinație de locuit.

2. Prețul de 1.014,96 lei/MWh (echivalent a 1.180,40 lei/GCal) inclusiv TVA pentru următoarele categorii de consumatori noncasnici:
– spitale publice și private definite conform Legii 95/2006;
– unități de învățământ publice și private definite conform Legii 1/2011;
– organizații nonguvernamentale definite conform Legii 489/2006;
– furnizori de servicii sociale publice și private definite conform HG 867/2015;

3. Prețul de 1.150,29 lei/MWh (echivalent a 1.337,79 lei/GCal) inclusiv TVA pentru consumatori noncasnici, alții decât cei definiți mai sus.

Sari la conținut