0241.616.792 / 0341.461.000

24/7 Dispecerat

Luni - Vineri: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:30

Program cu publicul

FORMULARE TIP - Eliberare Avize

În conformitate cu prevederile Legii 325/2006 se fac deconectări/debranșări în perioada în care nu se furnizează agent termic pentru încălzire.

 

Aviz de bransament termic:

Documente necesare obtinerii acestui aviz:

1. cererea solicitantului (TIP) -> descarca de AICI

2. actul de proprietate (Contr.V-C, Donatie, Most. Retro. HCLM, Intabulare). Pentru imobilele apartinand Consiliului Local si administrate de RAEDPP C-ta, chiriasii trebuie sa obtina acordul administratorului.

3. aviz eliberat de SC Electrocentrale Bucuresti Sucucursala Constanta, B-dul Aurel Vlaicu CET.

4. Documentatia aferenta lucrarii de bransament termic intocmita de un proiectant autorizat pe instalatii de incalzire si acc – L 50/1991, art. 9. continut:

– Memoriu justificativ / tehnic

– Chestionar energetic

– Plan de incadrare (1:500/ 2ex.)

– Plan de situatie ( 1:500/ 2 ex.)

– Normative si probe de calitate

– Lista conducte si piese pt. inst.

”Valorile tarifelor percepute de societatea Termoficare Constanța  SRL sunt stabilite prin Hotărârea nr.35/20.08.2021  a Consiliului de Administrație.”

 

Aviz de principiu pentru amplasare constructii (PUZ):

Documente necesare obtinerii acestui aviz

1. cererea solicitantului (TIP) -> descarca de AICI

2. certificatul de urbanism

3. actul de proprietate

4. Documentatia aferenta lucrarii, mentionata in Certificatul de Urbanism, intocmita de un proiectant autorizat, continut:

– Memoriu justificativ / tehnic

– Plan de incadrare (1:500/2ex.)

– Plan de situatie (1:500/ 2 ex.)

„Valorile tarifelor percepute de societatea Termoficare Constanța SRL sunt stabilite prin Hotărârea nr.35/20.08.2021  a Consiliului de Administrație.”

 

Aviz definitiv pentru amplasare constructii (PAC):

Documente necesare obtinerii acestui aviz:

1. cererea solicitantului (TIP) -> descarca de AICI

2. certificatul de urbanism

3. actul de proprietate

4. Documentatia aferenta lucrarii, mentionata in Certificatul de Urbanism, intocmita de un proiectant autorizat, continut:

– Memoriu justificativ / tehnic

– Plan de incadrare (1:500/2ex.)

– Plan de situatie (1:500/ 2 ex.)

”Valorile tarifelor percepute de societatea Termoficare Constanța SRL sunt stabilite prin Hotărârea nr.35/20.08.2021  a Consiliului de Administrație.”

 

Aviz amplasament (racord apa si canalizare, gaze naturale, retea electrica, telecomunicatii):

Documente necesare obtinerii acestui aviz

1. cererea solicitantului (TIP) -> descarca de AICI

2. certificatul de urbanism

3. actul de proprietate

4. Documentatia aferenta lucrarii, mentionata in Certificatul de Urbanism, intocmita de un proiectant autorizat:

Bransament apa si canalizare, continut:

– Memoriu justificativ / tehnic

– Plan de incadrare (1:500/2ex.)

– Plan de situatie (1:500/ 2 ex.)

Daca reteaua de apa-canal este particulara, se impune acordul proprietarului. In cazul imobilelor apartinand Consiliului Local si Administrate de RAEDPP C-ta, chiriasii trebuie sa obtina acordul administratorului.

Racord gaze naturale:

– Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale

– Plan de incadrare (1:500/2ex.)

– Plan de situaţie (1:500/ 2 ex. )

– Hotărarea Adunării generale a Asociaţiei de proprietari, constituită legal, privind realizarea unui branşament de alimentare cu gaze naturale in imobilul de la adresa mai sus menţionată, insoţită de tabelul nominal cu proprietarii care sunt de acord cu realizarea branşamentului de gaze naturale pe casa scării şi pe alte părţi comune (50 plus 1), completat cu nume şi prenume, număr apartament, serie şi număr carte de identitate, semnătura proprietarilor şi semnătura şi ştampila reprezentantului legal al asociaţiei de proprietari

Dovada achitării datoriilor totale pe care le inregistrează faţă de  societatea Termoficare Constanţa.

Alimentare retea electrica, continut:

– Memoriu justificativ / tehnic

– Aviz elib de SC Enel Electrica Dobrogea SA C-ta

– Plan de incadrare (1:500/2ex.)

– Plan de situatie ( 1:500/ 2 ex. )

Telecomunicatii, continut:

– Memoriu justificativ / tehnic

– Plan de incadrare (1:500/2ex.)

– Plan de situatie ( 1:500/ 2 ex. )

”Valorile tarifelor percepute de societatea Termoficare Constanța SRL sunt stabilite prin Hotărârea nr.35/20.08.2021  a Consiliului de Administrație.”

 

Aviz de infiintare asociatie, inclusiv prin dizolvare sau reorganizarea vechii asociatii:

Documente necesare obtinerii acestui aviz

1. cererea solicitantului (TIP) -> descarca de AICI

2. copie dupa C.I. a Presedintelui ales de Adunarea Generala a proprietarilor din apartamente sau a spatiilor cu alte destinatii

3. copie dupa Acordul de asociere redactat pe baza procesului verbal de constituire al noii asociatii, cu numele si semnaturile membrilor asociatiei (50% + 1%) din nr. proprietarilor de ap. si spatii cu alta destinatie

4. protocolul financiar-contabil dintre cele doua asociatii si modalitatile de plata a eventualelor datorii-litigii – Avizat de societatea Termoficare Constanta.

5. schita cu amplasamentul blocului, scarii.

 

NOTA

”Valorile tarifelor percepute de societatea Termoficare Constanța SRL sunt stabilite prin Hotărârea nr.35/20.08.2021  a Consiliului de Administrație.”

*Avizul se elibereaza contra cost.

Sari la conținut