0241.616.792 / 0341.461.000

24/7 Dispecerat

Luni - Vineri: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:30

Program cu publicul

PREZENTARE

Societatea Termoficare Constanța SRL a preluat activitatea serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică începând cu data de 01.09.2021, conform Contractului de delegare a gestiunii nr. 116750 din data de 10.06.2021, încheiat cu autoritatea publică locală.

Sediul social se află în municipiul Constanţa, strada Badea Cârţan, nr. 14 A, dar deţine sedii pentru diferite activităţi în mai multe zone ale municipiului Constanţa.

Principalul obiect de activitate al Societății Termoficare Constanța S.R.L. îl reprezintă transportul, distribuția şi furnizarea în municipiul Constanţa, prin intermediul a 136 puncte termice (PT), a energiei termice produsă de către Electrocentrale Constanţa S.A. în centrala electrică CET Palas, sub formă de agent termic pentru încălzire și apă caldă de consum. Complementar, societatea prestează servicii pentru susţinerea obiectului principal de activitate  în conformitate cu statutul propriu şi cu legislaţia în vigoare, astfel:

– prestarea pentru RAJA S.A. a serviciului de ridicare a presiunii apei reci furnizată către imobilele cu regim de înălţime mai mare de 4 nivele cât și lucrări de reparare a conductei de apă rece poziţionată în canalul termic;          

– mentenanţă la instalaţiile şi echipamentele proprii;

– remedierea avariilor apărute în sistemul de distribuţie și pe rețeaua de transport a agentului termic primar;

– verificări metrologice pentru contoarele de energie termică (calculatoare și sonde) în laboratorul propriu de metrologie;

– lucrări de modernizare a instalațiilor de termoficare şi investiţii;

– montare/demontare și sigilare mijloace de măsurare a energiei termice;

– analize chimice în laboratorul propriu;

– reparaţii construcţii, canivouri canale termice, confecții dale carosabile și necarosabile, etc.

Societatea  funcţionează în baza licenţei nr. 2295/17.12.2021 acordată de către ANRE pentru prestarea serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică.

Caracteristicile capacităților energetice de transport și distribuție a energiei termice exploatate în baza licenței (rețeaua termică de transport și de distribuție), sunt următoarele:

Rețeaua termică de transport (RT):

– lungime traseu: 73,098 Km, din care 11,138 Km amplasament suprateran și 61,960 Km amplasament subteran;

– utilizatori /consumatori finali racordați la RT: 24 utilizatori casnici, 11 instituții publice și 18 agenți economici.

Rețeaua termică de distribuție (RD):

  – lungime traseu: 227,4 Km,  amplasament subteran;

– utilizatori /consumatori finali racordați la RD: 44198 utilizatori casnici, 78 instituții publice și 946 agenți economici.  

În prezent, în cadrul  Societății Termoficare Constanța SRL îsi desfășoară activitatea în medie un număr de 353 salariaţi din care peste 75% activează în zona de exploatare, reparaţii, întreţinere și producţie, dispecerat, intervenții.
     Societatea Termoficare Constanța S.R.L se preocupă în permanență de modernizarea instalațiilor și de eficientizarea activităților, cu scopul de a ridica calitatea serviciilor și de a asigura confortul termic al clienților.
     În scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor și a proceselor desfășurate în cadrul organizaţiei, pentru creșterea continuă a satisfacţiei clienţilor, precum și pentru protejarea mediului înconjurător, realizarea și demonstrarea performanţelor în domeniul sănătăţii și securităţii ocupaţionale, a fost obţinută certificarea sistemului de management integrat al calităţii, mediului și sănătăţii și securităţii ocupaţionale în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, SR EN ISO 45001 si SR OHSAS 18001

MISIUNE

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., asigură, la nivelul fiecărui client, cantitatea și calitatea de energie termică de care acesta are nevoie, atunci când are nevoie, la un cost minim, în condițiile utilizării unui volum minim de resurse, materii prime și materiale și cu un impact minim asupra mediului înconjurător pe întregul ciclu de viață de la producere până la utilizarea finală a energiei termice.

 

Obiectivele principale ale SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. sunt:

 

  • Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat respectând prescripțiile tehnologice și calitative, în condițiile  reglementate de legislația specifică;
  • Creșterea capacității de autofinanțare în scopul realizării unui echilibru între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru realizarea activității de bază;
  • Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor, prin identificarea unor soluții procedurale eficiente;
  • Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;
  • Diminuarea pierderilor;
  • Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate, în vederea realizării unui profit operațional;
  • Creșterea productivității muncii;
  • Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;
  • Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază optimizarea costurilor salariale;

În scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor și a proceselor desfășurate în cadrul organizaţiei, pentru creșterea continuă a satisfacţiei clienţilor, precum și pentru protejarea mediului înconjurător, realizarea și demonstrarea performanţelor în domeniul sănătăţii și securităţii ocupaţionale, a fost obţinută certificarea sistemului de management integrat al calităţii, mediului și sănătăţii și securităţii ocupaţionale în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si SR OHSAS 18001.

Sari la conținut