0241.616.792 / 0341.461.000

24/7 Dispecerat

Luni - Vineri: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:30

Program cu publicul

LABORATOR METROLOGIE

Laboratorul de Metrologie  este o entitate care funcţionează avand un sistem de management al calităţii in conformitate cu cerinţele standardului ISO/CEI 17025:2005.

      Laboratorul este autorizat de către Biroul Roman de Metrologie Legală (BRML) să efectueze verificări metrologice periodice, pentru calculatoarele de energie termică şi perechile de termorezistenţe, din componenţa contoarelor de energie termică precum şi etalonări de manometre şi termometre pentru aplicaţii industriale.

     Aceste verificări se efectuează intr-o locaţie permanentă, de către personal calificat, autorizat de către BRML, laboratorul fiind supravegheat de către BRML conform prevederilor legale. Se oferă astfel siguranţa unor verificări metrologice de calitate, imparţiale şi se exclude posibilitatea existenţei unui conflict de interese.

     Prin efectuarea periodică a acestor verificări se asigură atat legalitatea contoarelor de energie termică şi corectitudinea măsurării energiei termice, livrate către beneficiari, cat şi parametrii de calitate ai acestei energii (temperatura şi presiunea agentului termic).

     La efectuarea verificărilor se folosesc metode / standuri de verificare şi etaloane conform normelor de metrologie legală, a căror bună funcţionare este evaluata / verificată periodic de către experti / laboratoare specializate din structura BRML şi a Institutului Naţional de Metrologie.

În scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor și a proceselor desfășurate în cadrul organizaţiei, pentru creșterea continuă a satisfacţiei clienţilor, precum și pentru protejarea mediului înconjurător, realizarea și demonstrarea performanţelor în domeniul sănătăţii și securităţii ocupaţionale, a fost obţinută certificarea sistemului de management integrat al calităţii, mediului și sănătăţii și securităţii ocupaţionale în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si SR OHSAS 18001.

Sari la conținut