0241.616.792 / 0341.461.000

24/7 Dispecerat

Luni - Vineri: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:30

Program cu publicul

Referitor la deconectări/debranșări

Liderii UE au convenit în martie 2022 să reducă dependența generală de combustibilii fosili și au solicitat Comisiei Europene să prezinte un plan în acest sens. Astfel, Comisia a prezentat planul privind REPowerEU la 18 mai 2022), care are ca punct de plecare punerea în aplicare a propunerilor din pachetul „Pregătiți pentru 55”, care sprijină obiectivul ambițios al UE de a realiza o reducere cu cel puțin 55% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2030 și neutralitatea climatică până în 2050 în concordanță cu Pactul verde european.

Totodată, începând cu anul 2029, Comisia Europeană va impune producătorilor de centrale termice un indice minim de eficiență de 115%, imposibil de atins, spun experții. Cu această condiție neîndeplinită, din 2029 nu vor mai putea fi folosite centrale de apartament. Mai mult, până la interzicerea centralelor termice de apartament, Uniunea Europeană se gândește să impună o taxă pentru folosirea lor, consumatorul urmând să plătească în plus la metru cub de gaz consumat (,,poluatorul plătește’’).

Prin Directiva UE nr. 2024/1275 privind performanța energetică a clădirilor s-a stabilit ca obiectiv reducerea cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de nivelul din anul 1990, iar până în anul 2050 parcul imobiliar al țărilor membre ale UE să aibă emisii zero.

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind performanța energetică a clădirilor o găsiți în următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1720511735106&uri=CELEX%3A32024L1275

În prezent opt țări din Uniunea Europeană, printre care Danemarca, Norvegia, Olanda sau Franța, au început deja procesul de interzicere a centralelor de apartament. Vor urma și celelalte, inclusiv România.

https://asociatiaenergiainteligenta.ro/interzicerea-centralelor-de-apartament-pe-gaz-in-europa/

Alternativa la interzicerea centralelor de apartament și la interzicerea debranșărilor este sistemul de alimentare centralizată cu energie termică reabilitat și modernizat.

Pentru a preveni efectele pe care măsurile de mediu dispuse la nivelul Uniunii Europene le-ar putea avea în rândul constănțenilor care folosesc surse individuale de încălzire (centrale de apartament), autoritatea publică locală a stabilit prin strategia privind alimentarea cu energie termică în municipiul Constanța, realizarea unor ample proiecte pentru reabilitarea sistemului municipal de termoficare.

Scopul acestor investiții care cuprind întreaga infrastructura de termoficare (sursă de producere a energiei, rețea de transport a agentului termic primar, puncte termice, rețea de distribuție) este de a asigura un serviciu public de calitate, la un preț accesibil și sustenabil și care să constituie pentru locuitorii municipiului Constanța o alternativă pentru asigurarea energiei termice necesare.

Astfel, în prezent sunt în curs de desfășurare ample lucrări de modernizare a rețelei termice aflate în diverse faze de realizare, proiecte atât pentru modernizarea rețelei de conducte și a punctelor termice, cât și pentru realizarea unei noi surse de producere în cogenerare.

Urmare a implementării acestor investiții vor scădea substanțial costurile generate de pierderi, va crește randamentul sistemului și implicit va scădea substanțial prețul local al energiei termice și va asigura utilizatorilor confortul dorit. Pentru atingerea acestor obiective sunt în curs de execuție sau s-au executat lucrări aferente următoarelor proiecte:

  1. Reabilitarea rețelelor de transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

–         reabilitarea și modernizarea rețelei de transport a agentului termic primar prin:

  1. accesarea finanțării maxime 50.000.000 euro din fondurile dedicate disponibile în cadrul POIM Axa 7.1. Proiectul de investiții este divizat în trei etape, lucrările aferente acestora se desfășoară conform graficului stabilit cu constructorii și urmează să fie finalizate integral în această toamnă și va conduce la modernizarea a aproximativ 67% din rețeaua de transport agent termic primar.
  2. accesarea de către autoritatea publică locală și de către operatorul de termoficare a câte 50.000.000 euro fiecare pentru finanțarea lucrărilor de reabilitarea integrală a rețelei de distribuție și a 33% din rețeaua de transport (etapele V și VI), în cadrul proiectelor finanțate prin Fondul de modernizare – Program cheie nr. 5.

În prezent stadiul de realizare al lucrărilor este următorul:

Etapele modernizării RT

Lungime RT

Pondere în total

Stadiu realizare

Km

%

Etapa I

21,605

37,50%

Finalizată integral

Etapa II

12,716

22,07%

Realizată în proportie de circa 80%

Etapa III

4,030

7,00%

Finalizată integral

Total Etape I + II + III

38,351

66,57%

 

Etapele V + VI

19,255

33,43%

Sunt accesate fonduri prin Fondul de modernizare – program cheie 5

Total lungime RT

57,606

100,00%

 
  1. Construirea unui nou CET

–         realizarea unei surse de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în Municipiul Constanța în valoare totală de 742.921.672 lei, ce urmează a fi finanțată prin PNRR – Componenta C6 Energie și reprezintă primul contract de finanțare semnat la nivel național din acest program. În urma acestei investiții prețul de producere al energiei termice se va diminua și coroborat cu reducerea pierderilor pe rețeaua de transport, va determina scăderea atât a prețului local al energiei termice cât și a sumelor alocate de la bugetul local cu titlu de subvenție și pierdere indusă. 

–         pentru realizarea proiectului privind noua sursă de producere, municipalitatea a preluat activul industrial funcțional aferent CET Palas, în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind darea în plată. Acest obiectiv a fost preluat în administrare de către TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL.

Pe lângă aceste proiecte, sunt avute în vedere și altele privind atât modernizarea punctelor termice și a rețelelor secundare, cât și contorizarea eficientă a consumurilor până la clientul final (cuprinse în Etapele IV, V și VI).

Toate investițiile menționate mai sus sunt parte a strategiei locale de încălzire a populației pe termen lung și au ca obiectiv asigurarea calității serviciului public la un preț competitiv și predictibil, astfel încât să fie create premisele readucerii la sistemul municipal de termoficare a consumatorilor care s-au deconectat/debranșat în ultimii ani.

În prezent la nivelul municipiului Constanța prețul energiei termice furnizată în sistem centralizat este de 300,93 lei/MWh, fiind mai scăzut decât prețul gazelor naturale din iarna precedentă care a fost de aproximativ 311 lei/MWh. La prețul gazelor naturale arse în centrala proprie, proprietarul a mai realizat pentru încălzirea locuinței costuri și cu energia electrică și apa necesare funcționării, cu verificarea centralei și a instalațiilor de gaze, cu piesele de schimb și reparațiile necesare, etc.

În concluzie, recomandăm celor interesați să renunțe la ideea păguboasă a deconectării/debranșării deoarece nu mai constituie un avantaj, așa cum se întâmpla în anii precedenți.

Pentru proprietarii care dețin imobile nelocuite recomandăm sigilarea corpurilor de radiere pe poziția închis, astfel încât aceștia vor avea de achitat doar consumul aferent părților comune.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Harta P.T.:

Ultimele informații:

Sari la conținut