0241.616.792 / 0341.461.000

24/7 Dispecerat

Luni - Vineri: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:30

Program cu publicul

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ (COD CPV:  31625300-6)

TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., în calitate de entitate contractantă, în conformitate cu art. 12, alin. 4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu  modificările și completările ulterioare și ale capitolului III, Secțiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru cu modificările și completările ulterioare, dorește să achiziționeze prin achiziție directă următoarele:

a) furnizare, montare, inclusiv proiectare tehnică și punere în funcțiune sistem antiefracție cu fir pentru un punct de lucru,

b) furnizare, montare, punere în funcțiune sistem TVCI (cu minim două camere) pentru un punct de lucru,

c) extindere sistem de alarmare la efracție pentru trei puncte de lucru cu adăugarea senzorilor de mișcare și întocmirea proiectului tehnic.

     Cei interesați pot obține informații suplimentare prin descărcarea fișierului atașat prezentului anunț, fișier ce conține solicitarea de ofertă de preț.

     Vă rugăm să transmiteți până la data de 20.10.2023, ora 12:00, oferta dumneavoastră de preț, la fax. Nr:+40241.616.937, +40341.461.234, pe adresa de e-mail: office@termoficare-constanta.ro (oferta trebuie să fie semnată, eventual ștampilată și scanată) sau la sediul societății, situat pe Str. Badea Cârțan Nr. 14A, în atenția Biroului Achiziții Publice, Aprovizionare Depozit.

     Persoană de contact: dna. Mirela Vasiliu, tel: 0799.401.562.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Harta P.T.:

Ultimele informații:

Sari la conținut