0241.616.792 / 0341.461.000

24/7 Dispecerat

Luni - Vineri: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:30

Program cu publicul

Anunț angajare referent de specialitate, consilier juridic, electrician, utilizator detector, sudor, cititor contoare …

TERMOFICARE CONSTANȚA SRL angajează personal:

1. referent de specialitate, cim pe perioadă nedeterminată, în cadrul Biroului Mecano Energetic și Analiza Producției,

Condiții minimale pentru participarea la interviu în vederea ocupării postului:

– studii superioare tehnice cu licență în unul din următoarele domenii (inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria autovehiculelor, inginerie navală, științe inginerești aplicate, ingineria materialelor, ingineria transporturilor, inginerie civilă, ingineria instalațiilor, mine petrol și gaze, inginerie aerospațială, ingineria sistemelor, inginerie marină și navigație, mecatronică și robotică, ingineria materialelor, ingineria mediului, inginerie și management, inginerie genistică, inginerie de armament și muniție).

 – cunoștințe de operare PC, pachetul office.

Experiența în domeniu constituie avantaj.

2. consilier juridic, cim pe perioadă nedeterminată, în cadrul Biroului juridic,

 Condiții minimale pentru participarea la interviu în vederea ocupării postului:

– studii superioare juridice cu licență,

– cunoștințe de operare PC.

Experiența în instanță constituie avantaj.

Atribuțiile principale:

– reprezintă interesele societății în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, respectând normele deontologice prevăzute în Legea pentru organizarea, exercitarea și statutul acestei profesii,

– efectuează diligențele necesare pentru rezolvarea cauzelor repartizate, din momentul repartizării lor pâna la faza de executare silită, respectând prevederile legale în vigoare;

– răspunde de pregătirea documentației aferente acționării în judecată a debitorilor societății;

– întocmește și trimite notificări pentru punerea în întarziere de drept toti debitorii societății(asociatii de proprietari, agenți economici si persoane fizice);

– întocmește cererile de chemare în judecată pentru litigiile repartizate(civile, comerciale, de muncă, penale), precum și a celorlalte înscrisuri necesare atât în timpul judecării cauzei, cât și ulterior pronunțării sentinței, până la executarea silită a acesteia;

– gestionează prin intermediul unei aplicații informatice toate informațiile aferente demersurilor juridice pe care le efectuează,

în cazurile speciale, reprezintă societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL în faza de executare silită a hotărârilor judecătorești, prin însoțirea executorilor judecătorești,

– răspunde de aplicarea legislațieiîn vigoare și de legislația aferentă domeniului energiei termice și are obligația de a înștiința șeful ierarhic superior în cazul constatării de erori sau acte de indisciplină la locul de muncă,

– acordă asistență de specialitate în cadrul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.

3. electrician,

Condiții pentru participare la interviu și probă lucru în vederea ocupării postului:

– diplomă care atestă calificarea de electrician,

– disponibilitate efectuare ture zi/noapte, după caz,

– permis conducere categoria B(minim 1 an).

Experiența în domeniu constituie avantaj.

4. utilizator detector, cim pe perioadă nedeteminată ( se asigură calificarea la locul de muncă),

Condiții pentru participare la interviu în vederea ocupării postului:

– studii medii( absolvent liceu sau școală profesională, profil tehnic),

– disponibilitate efectuare ture zi/noapte, după caz,

– permis conducere categoria B(minim 1 an),

– rezistență la efort fizic(mers pe jos).

5. sudor (electric și/sau autogen) pentru lucrări de reparații rețea termoficare

6. cititor contoare energie termică (instruire și calificare la locul de muncă)

7. lăcătuș întreținere și reparații instalații

8. instalator

9. operator rețea transport energie termică/PT ( post compatibil cu calificarea de lăcătuș mecanic, instalator sanitar și/sau termic).

     Angajările se fac în limita posturilor disponibile, după susținerea interviului/interviu și probă de lucru.

     Angajatorul asigură pachet salarial atractiv(salariul de bază lunar, tichete de masă în valoare de 35 lei/zi lucrată, decontarea în limita a 200 lei lunar a cheltuielilor cu transportul la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu, pentru salariații societății care nu domiciliază sau nu au reședința în municipiul Constanța, prime de sărbători, ajutor bănesc pentru evenimente deosebite, zile libere pentru evenimente deosebite și Ziua energeticianului – 20 iulie) și condiții sigure de lucru.

     Candidații vor depune prin email la adresa office@termoficare-constanta.ro sau la sediul societății din strada Badea Cârțan nr.14 A, registratură, parter, următoarele înscrisuri:

– cv și cerere de angajare (care va conține date de identificare, adresa de corespondență și nr. telefon pentru contact),

– copie carte identitate,

– copie documente care atestă pregătirea profesională, diplome, (dovada calificării).

     Interviurile vor fi susținute la sediul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL din strada Badea Cârțan nr. 14A, la o dată ce vă va fi comunicată după verificarea documentațiilor depuse, iar probele de lucru fi susținute la punctul de lucru din Constanța, strada Interioară nr. 4, în cadrul Secției Reparații.

     Relații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241616937/406 – Birou Resurse Umane.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Harta P.T.:

Ultimele informații:

Lucrări programate 19.04.2024

Având în vedere finalizarea lucrărilor de modernizare programate din data de 18.04.2024 în cadrul proiectului „Reabilitarea rețelelor de termoficare  din Municipiul Constanța-Etapa II” cât și

DETALII »
Sari la conținut