0241.616.792 / 0341.461.000

24/7 Dispecerat

Luni - Vineri: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:30

Program cu publicul

Plan Selecție pentru desemnarea directorilor Termoficare Constanța SRL respectiv Directorului General, Directorului Economic, Directorului Termo-Tehnic, Directorul Comercial

     Termoficare Constanța SRL  este o persoană juridică înființată în temeiul Legii nr. 31/1990 ca societate cu răspundere limitată, cu capital social vărsat de UAT municipiul Constanța. Termoficare Constanța SRL își desfășoară activitatea în temeiul unor reglementări speciale: Legea nr. 51/2006 modificată, Legea nr.  325/2006 modificată, Legea  nr.31/1990, și se află sub incidența prevederilor O.U.G. nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulteriore.

     Procedura de selecție se realizează cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii. Principalele prevederi ale O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, care fundamentează prezenta procedură de selecție sunt cuprinse în art. 35 din aceasta.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Harta P.T.:

Ultimele informații:

Lucrări programate 19.04.2024

Având în vedere finalizarea lucrărilor de modernizare programate din data de 18.04.2024 în cadrul proiectului „Reabilitarea rețelelor de termoficare  din Municipiul Constanța-Etapa II” cât și

DETALII »
Sari la conținut