0241.616.792 / 0341.461.000

24/7 Dispecerat

Luni - Vineri: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:30

Program cu publicul

Concurs pentru ocuparea postului vacant de șef Birou Financiar

Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL organizeză concurs pentru ocuparea postului vacant de șef Birou Financiar.

Contractul individual de muncă va fi încheiat pe durată nedeterminată.              

Condiții de participare:

– studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență în domeniul financiar-contabil;

– vechimea în specialitate( domeniul financiar-contabil) constituie principalul avantaj;

– abilități de comunicare și lucru în echipă, gândire sistematică, adaptabilitate, inițiativă;

– constituie avantaj experiența în funcții de conducere în domeniul financiar.

     Concursul se organizează prin lucrare scrisă cu întrebări specifice activității din domeniul financiar-contabil și cu documentare din legislația de specialitate din următoarea bibliografie:

1. Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordinul nr.1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Titlu I,II,V,VII,IX,XI) ;
5. Hotărârea de Guvern nr.1/2016 privind normele de aplicare a Codului fiscal cu modicările și completările ulterioare;
6. Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unitătilor socialiste;
7. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
8. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
9. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile actualizat;
10. Ordinul nr. 2861/2009 privind inventarierea patrimoniului actualizat ;
11. Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale actualizată ;
12. Ordonanța 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la operatorii economic
13. Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.

Înscrierile se fac până în data de 17.03.2022, inclusiv.
Documentațiile ( cerere de participare la concurs, însoțită de cv; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și al specializărilor) se vor transmite în  format electronic pe adresa de mail office@termoficare-constanta.ro.
Concursul se va organiza în data de 21.03.2022 orele 10.30 la sediul societății din strada Badea Cârțan nr.14 A.
Relații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241 616937 interior 412 – BRU.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Harta P.T.:

Ultimele informații:

Lucrări programate 23.05.2024

Având în vedere proiectul „Reabilitarea rețelelor de termoficare  din Municipiul Constanța-Etapa II’’, se impune executarea lucrărilor de conexiune a unor tronsoane noi de conducte magistrale

DETALII »
Sari la conținut